Regulamin korzystania z Bonów upominkowych

 1. Bony Upominkowe upoważniają do skorzystania z usług w HOLISTIC SPA zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Bonu. Można nimi płacić za wszystkie usługi wg oferty dostępnej na stronie internetowej
 2. Bony są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich zakupu – w tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi. Po upływie terminu ważności Bonu, jego w całości lub w części niewykorzystana wartość zostaje utracona.
 3. Bon można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.
 4. W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty prosimy o kontakt z recepcją pod nr tel. 698357994
 5. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności za umawiany zabieg będzie Bon Upominkowy.
 6. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, Bon Upominkowy uznany zostaje za zrealizowany.
 7. Bon należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.
 8. Bony nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Bonów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.
 9. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Bonu jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Bonu.
 10. Płatności Bonem nie można łączyć z promocjami i rabatami.
 11. Bony imienne mogą być przeniesione na inną osobę.
 12. Zaproszenia na wybrane usługi lub pakiety usług można wymienić na wszystkie inne usługi z oferty HOLISTIC SPA za wyjątkiem zabiegów SLIM BODY
 13. W przypadku utraty lub zniszczenia Bonu Upominkowego, HOLISTIC SPA nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
 14. Integralną częścią Bonów Upominkowych jest niniejszy Regulamin, który na życzenie jest udostępniany w recepcji HOLISTIC SPA. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.